Překlady angličtiny

Profesionální obousměrné překlady angličtiny se zaměřením na překlady filmových scénářů a dialogových listin, včetně následné úpravy pro voice-over či dabing. Překlady odborných textů z oblasti humanitních a sociálních věd se specializací na sociální práci. Tvorba anglické verze webových stránek a aktualizace webových článků a příspěvků. Překlady projektové a výzkumné dokumentace, závěrečných zpráv, smluv, akademických statí, odborných článků, bakalářských a diplomových prací, životopisů, motivačních dopisů, abstraktů. Překlady projektů pro EU. Příležitostně překlady beletrie, naučné literatury, kuchařek, filmových titulků. Překlady a konzultace v oblasti afroamerického dialektu. 

 

Oborová specializace

 • humanitní vědy – filozofie, náboženství, mytologie, historie
 • společenské vědy – sociální antropologie, sociologie, psychologie, sociální práce
 • psychiatrie – psychotická onemocnění, poruchy osobnosti, závislosti, fobie
 • umění a kultura – hudba, film, literatura, výtvarné umění, sklářství
 • cestovní ruch – informační minimum, topografická příprava, itinerář, výklad průvodce, přírodní a geografické reálie
 • marketing a reklama – obchodní a marketingové texty, reklamní a propagační materiály a videa
 • ekonomie, účetnictví, právo, bankovnictví a IT – obecnější texty vyžadující základní znalosti problematiky
 • americká angličtina, afroamerický dialekt

 

Odborné a jazykové vzdělání a praxe

 • Odborné vzdělání v oborech sociální politika a sociální práce, sociální antropologie a cestovní ruch.
 • Jazykové vzdělání: státní zkouška z anglického jazyka, mezinárodní certifikát CAE, roční odborný kurz na Právnické fakultě MU: Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, zkušenosti s CAT softwarem.
 • Profesní přednosti: rychlost, spolehlivost, kvalita a nízká cena.
 • Dlouholetá praxe a spolupráce s dabingovými studii, nakladatelstvími, jazykovými a uměleckými agenturami, neziskovými organizacemi a firmami.