Americká angličtina a slang

08.09.2014 20:17
V minulém článku jsem se snažila objasnit, co to ebonics neboli afroamerická neboli černošská angličtina je z pohledu nejrůznějších teorií o jejím původu. Nyní se podrobněji podívám na samotnou gramatiku. U černošské angličtiny je vcelku nesnadné shrnout obecná gramatická pravidla, jelikož tento...
30.08.2014 12:43
Přestože existuje spousta pohledů na tuto problematiku, mnoho lingvistů se shoduje v tvrzení, že ebonics je jazykový systém, charakteristický pro specifické komunity ve Spojených Státech, zejména afroamerické komunity v městských oblastech a na Jihu. Ačkoli je nositelem mnoha odlišností...